తెలంగాణ ఇంటర్ 1st year, 2nd year ఫలితాలు

తెలంగాణ ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర జనరల్ , ఒకేషనల్ ఫలితాలు గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వెల్లడికానున్నాయి. ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా

Read more