కాగ్నిజెంట్ లో భారీగా ఉద్యోగాలు | Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends………..Work From Home Jobs కోసం ఎదుచుసే వారికి ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో ప్రాసెస్ ఎక్జిక్యూటివ్ ( Process Executive ) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి … Read more

తెలుగు మాట్లాడే వారికి 40,000 జీతం తో ఉద్యోగాలు | Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో వాయిస్ / నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ ( Voice / Non Voice Process) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | మాకు వెంటనే తెలుగు వారు కావాలి | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో వాయిస్ ప్రాసెస్ ( Voice Process ) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply చేయాలనుకునే వారు కేవలం డిగ్రీ / … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Apply చేస్తే 2 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ఇస్తారు | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో ప్రోగ్రామర్ అనలిస్ట్ ట్రైనీ ( Programmer Analyst Trainee ) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply చేయాలనుకునే వారు కేవలం … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Apply చేస్తే 2 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఇస్తున్నారు | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో అసోసియేట్ ( Associate ) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply చేయాలనుకునే వారు కేవలం డిగ్రీ / BE  / … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | మాకు వెంటనే తెలుగు వారు కావాలి | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో వాయిస్ ప్రాసెస్ విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply చేయాలనుకునే వారు కేవలం డిగ్రీ  పూర్తి చేసి ఉండవలెను. ఎలాంటి అనుభవం … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Apply చేస్తే 3 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఇస్తున్నారు | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో జూనియర్ డేటా అనలిస్ట్ విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply చేయాలనుకునే వారు కేవలం డిగ్రీ / BE  / B.Tech … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | 4 రోజుల్లో జాబ్ లో ఉంటారు | Cognizant Jobs In Telugu

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Cognizant Jobs In Telugu Hello Friends……….Work From Home Jobs కోసం ఎదురుచూసే వారికి  ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో సాఫ్టువేర్ ఇంజనీర్ ( Software  Engineer) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Apply చేస్తే పక్కా జాబ్ వస్తుంది | Cognizant Work From Home Jobs

Latest Cognizant Recruitment 2023 |>Cognizant Work From Home Jobs Hello Friends………. ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో నాన్ వాయిస్ ( Non Voice ) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి Apply చేయాలనుకునే వారు ఏదైనా డిగ్రీ / … Read more

Latest Cognizant Recruitment 2023 | తెలుగు రాయడం వచ్చిన వారికి భారీగా ఉద్యోగాలు | Work From Home Jobs

Latest Cognizant Recruitment 2023 | Work From Home Jobs Hello Friends……….Work From Home Jobs కోసం ఎదురుచూసే వారికి ప్రముఖ కంపెనీ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు కాగ్నిజెంట్ ( Cognizant Recruitment 2023 ) నుండి విడుదల చేశారు. ఈ కంపెనీ లో కంటెంట్ మోడరేటర్ ( Content Moderator ) విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్ కి … Read more